Մեքենաներ և այլ տրանսպորտային միջոցներ

Ուշադրություն դարձրեք դրանց վրա ձեր վարորդական իրավունքը ստանալու ժամանակ

Ուշադրություն դարձրեք դրանց վրա ձեր վարորդական իրավունքը ստանալու ժամանակ

Լիցենզավորման գործընթացը մանրամասնորեն բացատրվում է մեր հոդվածում: Հիմնական;
Գրանցման կարևոր ամսաթիվը
Գրանցման փաստաթղթեր
Տեսական քննություն
Վարորդական վկայականի փաստաթղթեր
Նշանակում
Ուսման վարձը և գները