Wix

Wix-ը վեբ կայքի ստեղծող է, որը թույլ է տալիս ստեղծել ձեր սեփական անձնական կամ պրոֆեսիոնալ կայքը: Օգտակար հոդվածներն այստեղ են:

Wix ֆորումում դիտվող հաղորդագրությունների քանակի սահմանափակում

Wix ֆորումում դիտվող հաղորդագրությունների քանակի սահմանափակում

➜ Wix ֆորումի մասին
➜ Կատեգորիա ստեղծելու նոր միջոց
➜ Փլագինով սահմանափակման մեթոդ

Wix-ով կայք կառուցելը, արդյոք Wix-ը ճիշտ է ձեզ համար:

Wix-ով կայք կառուցելը, արդյոք Wix-ը ճիշտ է ձեզ համար:

➜ Արդյո՞ք դա ճիշտ է ձեզ համար:
➜ Առավելությունները և թերությունները
➜ Բջջային հավելված, թիմեր, փաթեթներ